عملیات اصلی در بافندگی حلقوی

سینکر (لبه گیر)

دومین عامل اصلی بافت ، سینکر است که صفحه فلزی نازکی می باشد و حرکتی مجزا و یا دسته جمعی و تقریبا  زاویه 90 درجه نسبت به قلاب سوزن دارد.سینکر ها بین سوزن ها قرار می گیرند(به غیر از نوعی از ماشین های جدید یک سیلندر)، نقش سینکر در عملیات بافندگی یک یا تعدادی از موارد زیر است ؛

-فرو بردن نخ در بین سوزن ها جهت تعیین طول حلقه

-نگهداشتن حلقه در هنگام بالا رفتن سوزن

-قرار گرفتن حلقه آزاد شده بروی لبه سینکر

در شکل زیر نیز بخش های مختلف سینکر نشان داده شده است ؛

گلوگاه(دهانه)
نگه دارنده

دماغه

لبه انتهایی

در ماشین های راست باف ( فولی فشن) و سینکرویل (سوکولت) که مجهز به سوزن های فنری هستند، نقش اصلی سینکر ها قرار دادن نخ تغذیه شده بین سوزن ها ( تعیین طول حلقه) می باشد.همانند شکل زیر :

هنگامی که سینکر به طرف جلو جرکت می کند نخ به وسیله قسمت C (شکل بالا) گرفته شده ، بین دو سوزن کشیده می شود ، بدین ترتیب ، اندازه طول حلقه تعیین می گردد.در ماشین های لوپ ویل که در آن سوزن های فنری بکار می رود ، قطعه ایی بنام چرخ نده دار همین عمل را برای سوزن انجام میدهد ؛ در حالیکه در ماشین های حلقوی پودی و تاری که مجهز به سوزن زبانه دار هستند، غالبا کار اصلی سینکر تعیین طول حلقه نیست.

دومین و متداولترین وظیفه سینکر ها بروی ماشین های مدرن امروزی ، نگه داشن حلقه قبلی  در پایین ترین  نقطه بر روی ساقه سوزن در هنگام بالا رفتن سوزن به منظور تشکیل جدید و جلوگیری از بالا رفتن حلقه بهمراه سوزن در هنگام بالا رفتن سوزن به منظور تشکیل حلقه جدید و جلوگیری از بالا رفتن حلقه همراه سوزن می باشد.در شکل سوم برآمدگی سینکر N بروی حلقه قبلی O قرار گرفته و مانع از بالا آمدن آن همراه با سوزن می شود.در ماشین های حلقوی تاری کتن و ماشین های یک سیلندر پودی قسمت فرو رفته دهانه T جهت نگهداری و کنترل حلقه قبلی می باشد.(شکل 4)
در ماشین های راشل در بافندگی حلقوی تاری ممکن است از سینکر برای نگه داشتن پارچه و یا حلقه استفاده شود. در ماشین های پودی با سوزن زبانه دار، انتهای سینکر دارای برش مستطیلی شکل است که به دلیل عمل بادامک بروی سینکر طراحی شده است.(در انتهای متن فیلم را مشاهده بفرمایید)

سینکر های پایین نگهدارنده امکان ایجاد ساختمان بافت سفت تر و ظاهر بهتر را فراهم می سازند ، زیرا حداقل کشش در زمان کشیده شدن پارچه وجود دارد و می توان سرعت بافت را بالا برد و همچنین شروع بافت وجود حلقه قبلی میسر می باشد.این نوع سینکر بروی ماشین های نسبتا قدیمی که دو سری سوزن دارن غیر ضروری است ، زیرا نگه داشتن حلقه توسط سوزن در یک صفحه ، در صورتی انجام خواهد شد که سوزن های صفحه دیگر بافت انجام می دهند ( در برخی از ماشین های جدید تخت باف دو سیلندر این نوع سینکر بکار برده می شود.)سومین دلیل وجود سینکر ،ایجاد برای قرار گرفتن حلقه آزاد شده در پایین ترین موقعیت سوزن است.

جک

یکی دیگر از عناصر  بافت بروی بعضی از ماشین های حلقوی پودی جک می باشد که ممکن است برای انتخاب و حرکت سوزن بکار برده شود.محل قرار گرفتن آن در همان شیار سوزن و زیر آن است و دارای پایه و بادامک های مربوط به خود و مسیر متفاوت بادامکی می باشد.حرکت سوزن ممکن است مستقیما به وسیله پایه آن و بادامک های فرمان دهنده به سوزن و یا بطور غیر مستقیم و از طریق جک انجام شود.

انواع بادامک

حرکت سوزن بروی یک ماشین بصورت دسته جمعی یا بطور انفرادی و مجزا صورت می گیرد. بادامک ها قطعاتی هستند که حرکت گردشی ماشین را به عملیات مناسب بر روی سوزن ها و یا دیگر عوامل تبدیل می کنند.بادامک ها بدقت طراحی و کار گذاشته می شوند تا بتوانند زمان صحیح حرکت و ساکن بودن سوزن را کنترل کنند.بادامک ها بر دو نوع هستند ؛ بادامک هایی که به منظور عمل بافندگی می باشند و بادامک هایی که برای تکمیل مسیر حرکت سوزن همراه با بادامک های مذکور ، بکار ب) و ماشین های حلقوی بافندگی تاری قرار گرفته اند، کنترل می کنند.این بادامک ها بروی یک محور که دارای حرکت گردشی است بصورت موازی و زیر سوزن ها قرار گرفته اند .تعدادی از بادامک های مشابه هم بر روی محور به منظور اطمینان از انجام حرکت صحیح وجود دارد.حرکت از طریق پیرو ها ، اهرم ها و محور ها منتقل و هماهنگ می شود. یک گردش کامل 360 درجه از حرکت محور برابر با یک دوره کامل از تشکیل بافت است، که لازمه آن زمان بندی و هماهنگی صحیح بین کلیه عوامل حرکت کننده می باشد.

روش های تبدیل نخ به حلقه بافت

سه روش تبدیل نخ به حلقه بافت وجود دارد؛

1-فرو بردن نخ بین سوزن های مجاور ، که به وسیله سینکر ها و یا عناصر دیگری که بتوانند این عمل را انجام دهند صورت می گیرد.این عمل بروی ماشین های فولی فشن و برخی از ماشین های گردباف که مجهز به سوزن فنری هستند، انجام می شود.

2-تغذیه نخ با کشیدن نخ توسط قلاب به طرف پایین و عبور از داخل حلقه قبلی انجام می شود. عمل پایین آمدن سوزن توسط بادامک طول حلقه انجام می گیرد.این روش بروی کلیه ماشین های پودی که در آن سوزن زبانه دار به کار برده می شود، یکسان است.

3- عمل تغذیه نخ ، به دور سوزن انجام می شود ؛ مانند حرکت میله راهنما که جهت تشکیل حلقه صورت می گیرد.حرکت نوسانی ثابت است ، اما حرکت افقی راهنمای نخ ممکن است نسبت به طرح بافت متفاوت باشد.این روش بروی کلیه ماشینهای حلقوی تاری و پودی که دارای واحد تغذیه نخ تار می باشند ، صورت می گیرد. مقدار طول حلقه معمولا بستگی به مقدار تغذیه نخ دارد.

دانلود فیلم 

منابع و اطلاعات بیشتر :

Knitting technology /David spencer translated by Khoram tosi

Textile Innovation Knowledge Platform

The principle of cam and eccentric drive system for warp knitting machines, Wheatley,B.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *