تاثیرات بازگردندان ضایعات پنبه به مزارع

برخی از شرکت های استرالیایی در این زمینه که آیا ضایعات پنبه خرد شده می تواند برای خاک فوایدی داشته باشد، آزمایشاتی انجام دادند.

این پروژه تحت نظر متخصصان Circular economy می باشد. حدود 2 تن از منسوجات پنبه ای، البسه و روپوش های مخصوص کارهای خدمات اضطراری دولتی در سیدنی پردازش شدند و به یک مزرعه Alcheringa منتقل شدند و توسط یک کشاورز محلی به نام Sam coulton بر روی مزارع پخش گردید.

امید است با تجزیه شدن این پارچه ها در خاک فعالیت میکروبی خاک افزایش پیدا کند و کربن را به دام انداخته و نیز رطوبت خاک را بهبود دهند.

پیش بینی ها نشان می دهد که حدود 2250 کیلوگرم کربن دی اکسید در اتمسفر از طریق تجزبه این ضایعات در خاک کاهش پیدا می کند به نسبت زمانی که این ضایعات به محل دفع زباله منتقل بشود.

با بازگردندان البسه پنبه به مزارعی که در آنجا رشد کردند حلقه ی تولید پنبه بسته می شود، این برای تولید کننده های پنبه و نیز برندهای فعال در این زمینه مفید می باشد و هم چنین برای کشاورزان و خاک و گیاهان مفید است.

ما باید در مورد کاهش و مدیریت زبال هوشمندانه تر عمل کنیم.

پتانسیل تبدیل ضایعات به البسه، باعث کاهش گازهای گلخانه ای و نیز تغذیه بالقوه خاک می شود.

ضایعات نساجی یک مسئله ی مهم برای جوامع و زنجیره های تامین جهانی است.

آخرین برآورد در استرالیا نشان داده است که تقریبا 85% از پوشاک در پایان استفاده به محل دفع زباله فرستاده می شود.

کشاورز Coulton: ما این پنبه را در اینجا پرورش دادیم و ما باید بتوانیم دوباره  آن را با تاثیر مثبت به محیط زیست برگردانیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *